Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 282 invånare.

Andelen företagare i Kramfors kommun är genomsnittlig. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 251 558 kronor. Kommunalskatten i Kramfors kommun är 34,43 procent 2020.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 282

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−2,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

251 558

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

76,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

243

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KRAMFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

46 815

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 754

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 886

55 841

kr per invånare, 2019

Kramfors har landarealen 1 695 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.