Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 904 invånare.

Andelen företagare i Kramfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 274 231 kronor. Kommunalskatten i Kramfors kommun är 34,43 procent 2024.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 904

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

274 231

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,43

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Mondi Dynäs Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kramfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 769

Kommunens skatteintäkter

49 928

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 421

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 254

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Kramfors har landarealen 1 695 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.