Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 610 människor (2017). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 610

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

245 494

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,43

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

75,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,3

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KRAMFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

44 741

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 565

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 607

52 057

kr per invånare, 2017