Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 423 människor (2018). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 423

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 135

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,43

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KRAMFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

45 407

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 738

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

68 055

54 233

kr per invånare, 2018