Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 904 invånare.

Andelen företagare i Kramfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 274 231 kronor. Kommunalskatten i Kramfors kommun är 34,43 procent 2023.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 904

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

274 231

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,43

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

138

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Mondi Dynäs Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kramfors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 575

Kommunens skatteintäkter

47 740

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 999

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 706

58 058

kr per invånare, 2021

Kramfors har landarealen 1 695 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.