Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 133 invånare.

Andelen företagare i Kramfors kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 405 kronor. Kommunalskatten i Kramfors kommun är 34,43 procent 2021.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 133

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 405

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,43

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kramfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 704

Kommunens skatteintäkter

46 189

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 700

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

69 733

56 219

kr per invånare, 2020

Kramfors har landarealen 1 695 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.