Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare.

Andelen företagare i Kramfors kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 263 828 kronor. Kommunalskatten i Kramfors kommun är 34,43 procent 2022.

Kramfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 005

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

263 828

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,43

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kramfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 704

Kommunens skatteintäkter

47 740

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 999

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 706

58 058

kr per invånare, 2021

Kramfors har landarealen 1 695 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.