Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 738 invånare.

Andelen företagare i Klippans kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 64:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 429 kronor. Kommunalskatten i Klippans kommun är 31,93 procent 2021.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 738

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 429

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,93

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Tindra personlig assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Klippans kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 364

Kommunens skatteintäkter

38 949

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 340

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 554

56 219

kr per invånare, 2020

Klippan har landarealen 374 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.