Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare.

Andelen företagare i Klippans kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 977 kronor. Kommunalskatten i Klippans kommun är 31,93 procent 2024.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 723

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 977

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,93

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boxflow Staffing Syd AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Klippans kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 403

Kommunens skatteintäkter

43 741

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 232

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 670

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Klippan har landarealen 374 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.