Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 600 människor (2018). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 600

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

245 618

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KLIPPANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

37 891

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 583

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 209

54 233

kr per invånare, 2018