Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 992 människor (2018). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 992

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

324 000

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

KIRUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 375

Kommunens skatteintäkter

59 001

45 530

kr per invånare, 2018

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 514

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

39 581

54 233

kr per invånare, 2018

Näst lägsta i Sverige