Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 555 invånare.

Andelen företagare i Kiruna kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 344 584 kronor, vilket var den 26:e högsta i landet. Kommunalskatten i Kiruna kommun är 34,39 procent 2022.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 555

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

344 584

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,39

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,3

79,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,9

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

8,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Kiruna kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 425

Kommunens skatteintäkter

62 757

46 732

kr per invånare, 2021

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 477

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

35 787

58 058

kr per invånare, 2021

Näst lägsta i Sverige

Kiruna har landarealen 19 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.