Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 664 invånare.

Andelen företagare i Kiruna kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 333 965 kronor, vilket var den 27:e högsta i landet. Kommunalskatten i Kiruna kommun är 34,39 procent 2021.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 664

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

333 965

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,39

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,6

78,3

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kiruna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 814

Kommunens skatteintäkter

60 084

46 731

kr per invånare, 2020

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 977

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 129

56 219

kr per invånare, 2020

Kiruna har landarealen 19 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.