Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 433 invånare.

Andelen företagare i Kiruna kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 377 039 kronor, vilket var den 22:a högsta i landet. Kommunalskatten i Kiruna kommun är 34,39 procent 2024.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 433

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

377 039

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,39

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,2

6,4

Procent, 2023

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

6,8

11,7

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 475

Anställda i kommunen

Kiruna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 798

Kommunens skatteintäkter

66 643

46 733

kr per invånare, 2022

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 434

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 930

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Kiruna har landarealen 19 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.