Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 22 867 människor (2019). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 867

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

325 201

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,39

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

87,0

79,5

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

KIRUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

59 807

46 730

kr per invånare, 2019

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 400

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 512

55 315

kr per invånare, 2019