Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 430 invånare.

Andelen företagare i Kävlinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 82:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 367 680 kronor. Kommunalskatten i Kävlinge kommun är 29,69 procent 2024.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 430

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

367 680

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

29,69

32,37

Procent, 2024

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

33,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kävlinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 697

Kommunens skatteintäkter

49 582

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 067

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 850

65 432

kr per invånare, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Kävlinge har landarealen 152 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.