Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 550 människor (2018). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 550

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

255 520

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KRONFÅGEL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 025

Kommunens skatteintäkter

42 727

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 173

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 131

54 233

kr per invånare, 2018