Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 133 människor (2017). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 133

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

255 520

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KRONFÅGEL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 025

Kommunens skatteintäkter

42 041

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 593

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

59 949

52 057

kr per invånare, 2017