Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 53:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 286 704 kronor. Kommunalskatten i Katrineholms kommun är 32,95 procent 2023.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 604

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

286 704

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Katrineholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 575

Kommunens skatteintäkter

48 270

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 314

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 925

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Katrineholm har landarealen 1 020 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.