Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 755 människor (2019). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 755

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

263 863

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

43 359

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 638

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 375

55 798

kr per invånare, 2019