Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 764 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 79:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 277 772 kronor. Kommunalskatten i Katrineholms kommun är 32,95 procent 2022.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 764

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

277 772

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Katrineholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 575

Kommunens skatteintäkter

45 155

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 745

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 737

58 058

kr per invånare, 2021

Katrineholm har landarealen 1 020 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.