Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 93 898 människor (2019). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

93 898

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 840

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

31,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Valmet Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

KARLSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 775

Kommunens skatteintäkter

46 375

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 926

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 400

55 841

kr per invånare, 2019