Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 299 689 kronor. Kommunalskatten i Karlstads kommun är 32,95 procent 2022.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

95 408

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

299 689

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

33,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Valmet Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Karlstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 624

Kommunens skatteintäkter

48 401

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 458

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 288

58 058

kr per invånare, 2021

Karlstad har landarealen 1 168 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.