Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 420 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 319 112 kronor. Kommunalskatten i Karlskrona kommun är 33,69 procent 2024.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 420

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

319 112

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,69

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

31,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NKT HV Cables AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 175

Anställda i kommunen

Karlskrona kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 424

Kommunens skatteintäkter

51 898

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 042

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 434

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Karlskrona har landarealen 1 043 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.