Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 216 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 170 kronor. Kommunalskatten i Karlshamns kommun är 34,37 procent 2023.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 216

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 170

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AAK Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Karlshamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 375

Kommunens skatteintäkter

52 283

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 436

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 401

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Karlshamn har landarealen 489 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.