Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 473 människor (2019). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 473

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 369

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

277

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AAK Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

KARLSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

46 159

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 360

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 169

55 798

kr per invånare, 2019