Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 964 kronor. Kommunalskatten i Karlshamns kommun är 34,37 procent 2022.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 226

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 964

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,37

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AAK Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Karlshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 375

Kommunens skatteintäkter

49 684

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 031

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 676

58 058

kr per invånare, 2021

Karlshamn har landarealen 489 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.