Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 200 människor (2017). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 200

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 188

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AAK SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

KARLSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

44 603

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 889

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 773

52 057

kr per invånare, 2017