Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 330 människor (2018). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 330

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

261 188

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AAK SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

KARLSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

45 654

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 808

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 721

54 235

kr per invånare, 2018