Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 962 invånare.

Andelen företagare i Karlsborgs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 729 kronor. Kommunalskatten i Karlsborgs kommun är 32,80 procent 2021.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 962

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 729

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Karlsborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 501

Kommunens skatteintäkter

44 982

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 094

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 164

56 219

kr per invånare, 2020

Karlsborg har landarealen 406 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.