Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 954 människor (2017). Landarealen är 408 kvadratkilometer.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 954

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 260

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

FÖRSVARSMAKTEN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

43 475

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 611

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 198

52 057

kr per invånare, 2017