Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 965 invånare.

Andelen företagare i Karlsborgs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 287 718 kronor. Kommunalskatten i Karlsborgs kommun är 32,80 procent 2022.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 965

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

287 718

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Karlsborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 501

Kommunens skatteintäkter

46 808

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 215

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 727

58 058

kr per invånare, 2021

Karlsborg har landarealen 406 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.