Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 991 kronor. Kommunalskatten i Kalmar kommun är 33,67 procent 2023.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

71 328

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 991

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,67

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Kalmar kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 7 975

Kommunens skatteintäkter

48 732

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 044

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 704

58 058

kr per invånare, 2021

Kalmar har landarealen 956 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.