Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 72 304 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 324 352 kronor. Kommunalskatten i Kalmar kommun är 33,67 procent 2024.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 304

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

324 352

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,67

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Kalmar kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 370

Kommunens skatteintäkter

51 562

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 472

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 015

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Kalmar har landarealen 956 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.