Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 780 invånare.

Jokkmokks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nionde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 199 kronor. Kommunalskatten i Jokkmokks kommun är 34,29 procent 2022.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 780

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−4,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

278 199

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,29

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,7

6,1

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Jokkmokks kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

52 877

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 385

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

74 791

58 058

kr per invånare, 2021

Jokkmokk har landarealen 17 601 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst största i landet.

För måtten andel företagare och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.