Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 760 invånare.

Jokkmokks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nionde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 286 340 kronor. Kommunalskatten i Jokkmokks kommun är 34,29 procent 2023.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 760

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

286 340

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,7

6,1

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

16,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Jokkmokks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

56 101

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 715

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 676

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Jokkmokk har landarealen 17 601 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst största i landet.

För måtten andel företagare och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.