Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 5 081 människor (2017). Landarealen är 17 735 kvadratkilometer.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 081

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 745

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,29

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LAPPLANDS ELNÄT I JOKKMOKK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

JOKKMOKKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

47 519

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 149

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 213

52 057

kr per invånare, 2017