Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 322 338 kronor. Kommunalskatten i Järfälla kommun är 31,07 procent 2022.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

83 170

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

322 338

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Järfälla kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 075

Kommunens skatteintäkter

46 017

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 694

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

49 860

58 058

kr per invånare, 2021

Järfälla har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.