Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 79 990 människor (2019). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

79 990

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

310 212

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,23

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Största offentliga arbetsgivare

JÄRFÄLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 775

Kommunens skatteintäkter

42 667

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 030

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

49 237

54 233

kr per invånare, 2018