Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 76 453 människor (2017). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

76 453

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

8,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

300 732

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

JÄRFÄLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 125

Kommunens skatteintäkter

42 033

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 930

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

47 740

52 057

kr per invånare, 2017