Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 78 480 människor (2018). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

78 480

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

8,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

300 732

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

JÄRFÄLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 125

Kommunens skatteintäkter

42 667

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 030

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

49 237

54 233

kr per invånare, 2018