Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 85 460 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 330 265 kronor. Kommunalskatten i Järfälla kommun är 31,07 procent 2023.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 460

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

6,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

330 265

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Järfälla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 075

Kommunens skatteintäkter

47 447

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 694

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

53 207

60 935

kr per invånare, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Järfälla har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.