Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 921 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 230 760 kronor, vilket var den fjärde lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2021.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 921

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

230 760

288 880

Kronor, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

72,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,0

7,0

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

22,4

12,7

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Attacus Trähus i Småland AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

HÖGSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

39 046

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 452

9 772

kr per invånare, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

70 740

55 841

kr per invånare, 2019

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.