Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 5 921 människor (2019). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 921

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

230 760

288 880

Kronor, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,57

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

72,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,0

7,0

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

22,4

12,7

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Attacus Trähus i Småland AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

HÖGSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

39 046

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 452

9 772

kr per invånare, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

70 740

55 841

kr per invånare, 2019