Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 584 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 250 147 kronor, vilket var den näst lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2023.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 584

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−5,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

250 147

314 116

Kronor, 2021

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,4

29,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

20,9

13,9

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Attacus Stomsystem Trä AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Högsby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

42 658

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

34 607

9 774

kr per invånare, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 671

58 058

kr per invånare, 2021

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.