Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 259 875 kronor, vilket var den näst lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2024.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 438

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−5,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

259 875

329 268

Kronor, 2022

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

74,5

80,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

11,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Attacus Trähus AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Högsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 501

Kommunens skatteintäkter

44 598

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 137

9 775

kr per invånare, 2022

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

85 305

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.