Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 731 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 237 203 kronor, vilket var den femte lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2021.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 731

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−5,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

237 203

296 484

Kronor, 2019

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

72,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

21,3

13,4

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Attacus Trähus i Småland AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

HÖGSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

39 426

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 792

9 773

kr per invånare, 2020

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

72 799

56 219

kr per invånare, 2020

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.