Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 233 invånare.

Andelen företagare i Hjo kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 491 kronor. Kommunalskatten i Hjo kommun är 33,05 procent 2022.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 233

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 491

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Hjo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

46 262

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 318

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 707

58 058

kr per invånare, 2021

Hjo har landarealen 297 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a minsta i landet.