Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 243 invånare.

Andelen företagare i Hjo kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 671 kronor. Kommunalskatten i Hjo kommun är 33,48 procent 2023.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 243

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 671

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,48

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Hjo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

48 699

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 802

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 558

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,9

12,3

Procent, 2021

Hjo har landarealen 297 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.