Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 093 människor (2017). Landarealen är 298 kvadratkilometer.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 093

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 187

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

172

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR TECTUBES SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HJO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

42 309

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 241

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 142

52 057

kr per invånare, 2017