Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 176 människor (2018). Landarealen är 298 kvadratkilometer.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 176

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 881

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HJO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

42 886

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 720

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 078

54 233

kr per invånare, 2018