Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 210 människor (2019). Landarealen är 298 kvadratkilometer.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 210

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

274 881

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HJO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

44 591

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 464

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 060

55 798

kr per invånare, 2019