Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 421 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 078 kronor. Kommunalskatten i Heby kommun är 34,21 procent 2023.

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 421

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 078

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Heby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

48 210

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 410

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 234

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Heby har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e största i landet.