Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 293 520 kronor. Kommunalskatten i Heby kommun är 34,21 procent 2024.

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 343

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

293 520

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,21

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Heby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 982

Kommunens skatteintäkter

48 210

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 410

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 041

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Heby har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e största i landet.