Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 101 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 269 040 kronor. Kommunalskatten i Heby kommun är 34,21 procent 2021.

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 101

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

269 040

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,21

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Heby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 962

Kommunens skatteintäkter

44 089

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 683

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 300

56 219

kr per invånare, 2020

Heby har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e största i landet.