Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 303 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 265 kronor. Kommunalskatten i Heby kommun är 34,21 procent 2022.

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 303

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 265

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Heby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 962

Kommunens skatteintäkter

45 680

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 255

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 141

58 058

kr per invånare, 2021

Heby har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e största i landet.