Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare.

Andelen företagare i Härryda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det näst bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 366 765 kronor, vilket var den elfte högsta i landet. Kommunalskatten i Härryda kommun är 31,98 procent 2022.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 006

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

366 765

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

36,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,3

79,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Västsvensk Tidningsdistribution AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Härryda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 825

Kommunens skatteintäkter

55 141

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 558

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 275

58 058

kr per invånare, 2021

Härryda har landarealen 267 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.