Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 412 människor (2017). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 412

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

338 050

278 954

Kronor, 2017

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

UNICARRIERS EUROPE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÄRRYDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

50 528

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 429

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 690

52 057

kr per invånare, 2017