Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 38 246 invånare.

Andelen företagare i Härryda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 358 617 kronor, vilket var den tionde högsta i landet. Kommunalskatten i Härryda kommun är 32,10 procent 2021.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 246

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

358 617

296 484

Kronor, 2019

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

35,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Västsvensk Tidningsdistribution AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Härryda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 806

Kommunens skatteintäkter

53 381

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 932

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 483

56 219

kr per invånare, 2020

Härryda har landarealen 267 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.