Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 762 invånare.

Andelen företagare i Härryda kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det elfte bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 379 677 kronor, vilket var den tionde högsta i landet. Kommunalskatten i Härryda kommun är 31,98 procent 2023.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 762

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

379 677

314 116

Kronor, 2021

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

37,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

86,3

79,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Västsvensk Tidningsdistribution AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Härryda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 825

Kommunens skatteintäkter

56 923

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 679

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 410

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Härryda har landarealen 267 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.