Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 190 människor (2017). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 190

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

254 107

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,63

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

COM HEM AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

45 712

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 767

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 761

52 057

kr per invånare, 2017