Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 24 879 invånare.

Andelen företagare i Härnösands kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 859 kronor. Kommunalskatten i Härnösands kommun är 34,63 procent 2023.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 879

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 859

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,63

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

R.I.K. assistans Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Härnösands kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

52 014

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 248

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 682

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,5

12,3

Procent, 2021

Härnösand har landarealen 1 058 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.