Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 114 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 416 kronor. Kommunalskatten i Härnösands kommun är 34,63 procent 2021.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 114

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

267 416

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,63

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

R.I.K. assistans Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Härnösands kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 070

Kommunens skatteintäkter

46 800

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 319

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 754

56 219

kr per invånare, 2020

Härnösand har landarealen 1 058 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.