Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 668 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 339 867 kronor, vilket var den 23:e högsta i landet. Kommunalskatten i Hammarö kommun är 34,80 procent 2021.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 668

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

339 867

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

35,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Hammarö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 355

Kommunens skatteintäkter

55 852

46 731

kr per invånare, 2020

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 116

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 814

56 219

kr per invånare, 2020

Hammarö har landarealen 59 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.