Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 765 invånare.

Kommunen har den trettonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 349 983 kronor, vilket var den nittonde högsta i landet. Kommunalskatten i Hammarö kommun är 34,80 procent 2022.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 765

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

349 983

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

36,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,4

78,3

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

4,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

9,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Hammarö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 355

Kommunens skatteintäkter

57 641

46 732

kr per invånare, 2021

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 759

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 544

58 058

kr per invånare, 2021

Hammarö har landarealen 59 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.