Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 940 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 378 431 kronor, vilket var den 21:a högsta i landet. Kommunalskatten i Hammarö kommun är 34,60 procent 2024.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 940

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

378 431

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

38,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,6

80,8

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

7,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Hammarö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 468

Kommunens skatteintäkter

60 288

46 733

kr per invånare, 2022

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 620

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 884

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Hammarö har landarealen 59 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.