Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 174 människor (2017). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 174

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

322 791

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,30

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

32,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO SKOGHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

HAMMARÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

49 608

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 774

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 143

52 057

kr per invånare, 2017