Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 568 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 568

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

334 424

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

241

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

HAMMARÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

50 599

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 007

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 623

55 798

kr per invånare, 2019