Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har 16 820 invånare.

Kommunen har den artonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 362 920 kronor, vilket var den nittonde högsta i landet. Kommunalskatten i Hammarö kommun är 34,60 procent 2023.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 820

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

362 920

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

36,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Hammarö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 775

Kommunens skatteintäkter

57 641

46 732

kr per invånare, 2021

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 759

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 544

58 058

kr per invånare, 2021

Hammarö har landarealen 59 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjortonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.