Hammarö

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 16 483 människor (2018). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Hammarö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 483

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

322 791

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,30

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO SKOGHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

HAMMARÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

50 037

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 258

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 560

54 233

kr per invånare, 2018