Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 103 754 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 290 251 kronor. Kommunalskatten i Halmstads kommun är 32,38 procent 2021.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 754

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

290 251

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,38

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Halmstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 466

Kommunens skatteintäkter

44 067

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 131

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 119

56 219

kr per invånare, 2020

Halmstad har landarealen 1 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.