Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 148 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 997 kronor. Kommunalskatten i Halmstads kommun är 32,38 procent 2023.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

105 148

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 997

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

28,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Halmstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 525

Kommunens skatteintäkter

49 170

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 870

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 897

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Halmstad har landarealen 1 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.