Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 105 148 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 997 kronor. Kommunalskatten i Halmstads kommun är 32,38 procent 2023.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

105 148

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 997

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Halmstads kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 9 525

Kommunens skatteintäkter

46 461

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 991

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 210

58 058

kr per invånare, 2021

Halmstad har landarealen 1 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.