Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 99 752 människor (2017). Landarealen är 1 020 kvadratkilometer.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 752

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

274 236

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

98

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MARTIN & SERVERA LOGISTIK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 875

Kommunens skatteintäkter

42 613

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 753

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 475

52 057

kr per invånare, 2017