Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 101 268 människor (2018). Landarealen är 1 020 kvadratkilometer.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

101 268

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 236

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

98

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MARTIN & SERVERA LOGISTIK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 875

Kommunens skatteintäkter

43 418

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 912

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 183

54 233

kr per invånare, 2018