Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har 104 573 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 296 760 kronor. Kommunalskatten i Halmstads kommun är 32,38 procent 2022.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

104 573

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

296 760

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,38

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

27,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Halmstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 466

Kommunens skatteintäkter

46 461

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 991

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 210

58 058

kr per invånare, 2021

Halmstad har landarealen 1 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.