Halmstad

Halmstads kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 102 767 människor (2019). Landarealen är 1 020 kvadratkilometer.

Halmstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

102 767

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

283 252

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,38

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

117

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

HALMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 975

Kommunens skatteintäkter

44 473

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 741

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 145

55 798

kr per invånare, 2019