Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 765 invånare.

Andelen företagare i Håbo kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 348 458 kronor. Kommunalskatten i Håbo kommun är 32,80 procent 2023.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 765

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

348 458

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,80

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Stormarknaden i Bålsta AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Håbo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

54 456

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 617

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 375

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Håbo har landarealen 144 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.