Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 564 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 564

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

315 570

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÅBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

49 167

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 015

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

49 910

54 234

kr per invånare, 2018