Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 083 människor (2017). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 083

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

315 570

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÅBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

49 135

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 190

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

47 855

52 057

kr per invånare, 2017