Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 194 invånare.

Andelen företagare i Gullspångs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 257 835 kronor, vilket var den sjunde lägsta i landet. Kommunalskatten i Gullspångs kommun är 33,97 procent 2023.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 194

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,8

41,7

År, 2022

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

257 835

314 116

Kronor, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,97

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,1

30,3

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

7,2

3,8

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

252

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Moelven Vänerply AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gullspångs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

46 922

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 190

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 781

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Gullspång har landarealen 315 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.