Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 280 människor (2017). Landarealen är 316 kvadratkilometer.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 280

34 897

Antal, 2017

Medelålder

48,0

41,2

År, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

229 408

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,97

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,7

5,0

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,5

13,3

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MOELVEN VÄNERPLY AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

GULLSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

40 333

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 627

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 321

52 057

kr per invånare, 2017