Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 206 invånare.

Andelen företagare i Gullspångs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 252 318 kronor, vilket var den åttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Gullspångs kommun är 33,97 procent 2022.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 206

36 043

Antal, 2021

Medelålder

48,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

252 318

304 068

Kronor, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,97

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,1

29,6

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

7,3

3,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Moelven Vänerply AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gullspångs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 400

Kommunens skatteintäkter

44 960

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 468

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 501

58 058

kr per invånare, 2021

Gullspång har landarealen 315 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.