Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 280 människor (2019). Landarealen är 316 kvadratkilometer.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 280

35 612

Antal, 2019

Medelålder

48,1

41,2

År, 2018

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

236 844

288 880

Kronor, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,97

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

8,0

4,4

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,2

13,3

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

247

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Moelven Vänerply AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

GULLSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

41 204

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 724

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 931

54 233

kr per invånare, 2018