Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare.

Andelen företagare i Gullspångs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 277 275 kronor, vilket var den elfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Gullspångs kommun är 33,97 procent 2024.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 119

36 385

Antal, 2023

Medelålder

49,2

41,9

År, 2023

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

277 275

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,97

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,1

30,3

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

75,9

80,8

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

10,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,6

3,9

Procent, 2023

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

252

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Moelven Vänerply AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gullspångs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 437

Kommunens skatteintäkter

46 922

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 190

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 863

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Gullspång har landarealen 315 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.