Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 293 människor (2018). Landarealen är 316 kvadratkilometer.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 293

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,1

41,2

År, 2018

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

229 408

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,97

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,4

4,7

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,2

13,3

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MOELVEN VÄNERPLY AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

GULLSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

41 204

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 724

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 931

54 233

kr per invånare, 2018