Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 169 invånare.

Andelen företagare i Gullspångs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 241 811 kronor, vilket var den tionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Gullspångs kommun är 33,97 procent 2021.

Gullspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 169

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,8

41,4

År, 2020

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

241 811

296 484

Kronor, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,97

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,8

28,9

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

4,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,7

4,2

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Moelven Vänerply AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gullspångs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 400

Kommunens skatteintäkter

42 376

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 252

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 239

56 219

kr per invånare, 2020

Gullspång har landarealen 315 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.