Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 105 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 33:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 323 kronor. Kommunalskatten i Grums kommun är 34,18 procent 2023.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 105

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 323

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,18

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Billerud Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Grums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

49 385

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 353

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 243

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Grums har landarealen 386 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.