Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 016 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 016

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 352

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,2

27,0

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

46

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

GRUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

44 402

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 195

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 971

54 235

kr per invånare, 2018