Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 016 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 016

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 352

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

46

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

GRUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

44 402

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 195

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 971

54 234

kr per invånare, 2018