Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 057 invånare.

Andelen företagare i Grums kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 33:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 297 845 kronor. Kommunalskatten i Grums kommun är 34,18 procent 2024.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 057

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

297 845

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,18

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Billerud Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Grums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 696

Kommunens skatteintäkter

49 385

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 353

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 151

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Grums har landarealen 386 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.