Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 091 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 23:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 274 kronor. Kommunalskatten i Grums kommun är 34,18 procent 2022.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 091

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

278 274

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,18

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

6,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

23

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Grums kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 682

Kommunens skatteintäkter

47 416

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 315

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 495

58 058

kr per invånare, 2021

Grums har landarealen 386 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.