Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 043 invånare.

Andelen företagare i Grums kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 784 kronor. Kommunalskatten i Grums kommun är 34,18 procent 2021.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 043

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 784

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,18

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

6,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Grums kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 682

Kommunens skatteintäkter

45 410

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 236

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 009

56 219

kr per invånare, 2020

Grums har landarealen 386 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.