Grums

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 047 invånare.

Andelen företagare i Grums kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 258 981 kronor. Kommunalskatten i Grums kommun är 34,18 procent 2020.

Grums Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 047

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

258 981

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,18

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

GRUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

44 862

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 793

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 367

55 841

kr per invånare, 2019

Grums har landarealen 386 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 83:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.