Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 173 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 209 kronor. Kommunalskatten i Gotlands kommun är 33,60 procent 2023.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

61 173

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 209

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

REGION GOTLAND

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 775

Kommunens skatteintäkter

47 381

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 533

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 519

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Gotland har landarealen 3 134 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e största i landet.