Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 273 627 kronor. Kommunalskatten i Gotlands kommun är 33,60 procent 2022.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

61 001

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

273 627

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

REGION GOTLAND

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 775

Kommunens skatteintäkter

44 658

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 782

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 786

58 058

kr per invånare, 2021

Gotland har landarealen 3 134 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.