Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 249 människor (2018). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 249

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

251 748

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PAYEX SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

GOTLANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 025

Kommunens skatteintäkter

41 998

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 736

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 854

54 234

kr per invånare, 2018