Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 58 595 människor (2017). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 595

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

251 748

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PAYEX SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

GOTLANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 025

Kommunens skatteintäkter

41 593

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 257

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 136

52 057

kr per invånare, 2017