Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 513 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 297 999 kronor. Kommunalskatten i Gnesta kommun är 32,95 procent 2022.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 513

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

297 999

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STOPP MATMARKNAD I GNESTA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Gnesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 706

Kommunens skatteintäkter

48 509

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 905

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 931

58 058

kr per invånare, 2021

Gnesta har landarealen 461 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e minsta i landet.