Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 612 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 96:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 433 kronor. Kommunalskatten i Gnesta kommun är 32,95 procent 2023.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 612

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 433

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STOPP MATMARKNAD I GNESTA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Gnesta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

51 141

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 170

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 632

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Gnesta har landarealen 461 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e minsta i landet.