Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 11 237 människor (2018). Landarealen är 463 kvadratkilometer. 1992 blev Gnesta en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 237

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

284 312

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NYTIDA SOLHAGA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

GNESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

45 071

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 724

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 259

54 233

kr per invånare, 2018