Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 421 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 56:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 291 894 kronor. Kommunalskatten i Gnesta kommun är 32,95 procent 2021.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 421

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

291 894

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STOPP MATMARKNAD I GNESTA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Gnesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 706

Kommunens skatteintäkter

46 135

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 155

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 669

56 219

kr per invånare, 2020

Gnesta har landarealen 461 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e minsta i landet.