Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 378 invånare.

Andelen företagare i Gagnefs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 710 kronor. Kommunalskatten i Gagnefs kommun är 33,92 procent 2021.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 378

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 710

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,92

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

8,5

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Shamsen omsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Gagnefs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 829

Kommunens skatteintäkter

45 961

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 524

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 733

56 219

kr per invånare, 2020

Gagnef har landarealen 767 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.