Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 304 människor (2019). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 304

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

280 356

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

3M SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

GAGNEFS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

46 588

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 936

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 722

55 798

kr per invånare, 2019