Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 241 människor (2017). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 241

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

272 533

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

3M SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

GAGNEFS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 347

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 359

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 818

52 057

kr per invånare, 2017