Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 903 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 302 kronor. Kommunalskatten i Finspångs kommun är 33,70 procent 2023.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 903

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 302

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Siemens Energy AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 625

Anställda i kommunen

Finspångs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 675

Kommunens skatteintäkter

51 689

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 675

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 748

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Finspång har landarealen 1 055 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.