Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 21 577 människor (2017). Landarealen är 1 062 kvadratkilometer.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 577

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 265

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Största offentliga arbetsgivare

FINSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

45 054

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 896

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 752

52 057

kr per invånare, 2017