Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 889 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 288 700 kronor. Kommunalskatten i Finspångs kommun är 33,70 procent 2022.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 889

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

288 700

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Siemens Energy AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 625

Anställda i kommunen

Finspångs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 912

Kommunens skatteintäkter

48 963

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 340

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 450

58 058

kr per invånare, 2021

Finspång har landarealen 1 055 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.