Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 21 758 människor (2018). Landarealen är 1 062 kvadratkilometer.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 758

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 407

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

FINSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

45 470

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 565

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 348

54 233

kr per invånare, 2018