Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 21 912 människor (2019). Landarealen är 1 062 kvadratkilometer.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 912

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 407

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

FINSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

46 673

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 871

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 051

55 798

kr per invånare, 2019