Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 592 människor (2017). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 592

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

248 304

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

230

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

FÄRGELANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

40 011

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 692

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 863

52 057

kr per invånare, 2017