Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 576 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 272 020 kronor. Kommunalskatten i Färgelanda kommun är 34,39 procent 2022.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 576

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

272 020

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,39

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

International Automotive Components Group Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Färgelanda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 462

Kommunens skatteintäkter

44 701

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 343

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 584

58 058

kr per invånare, 2021

Färgelanda har landarealen 589 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.