Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 512 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 855 kronor. Kommunalskatten i Färgelanda kommun är 34,39 procent 2023.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 512

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 855

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,39

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

117

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

International Automotive Components Group Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Färgelanda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

48 553

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 385

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 275

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,5

12,3

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Färgelanda har landarealen 589 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.