Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 528 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 301 024 kronor. Kommunalskatten i Falu kommun är 33,70 procent 2021.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 528

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

301 024

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Arctic Paper Grycksbo AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

FALU KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

48 942

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 217

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 929

56 219

kr per invånare, 2020

Falun har landarealen 2 040 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.