Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 406 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 293 626 kronor. Kommunalskatten i Falu kommun är 33,70 procent 2021.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 406

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

293 626

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

29,7

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Arctic Paper Grycksbo AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

FALU KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

49 056

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 361

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 619

55 841

kr per invånare, 2019

Falun har landarealen 2 040 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.