Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 818 invånare.

Andelen företagare i Falu kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 320 289 kronor. Kommunalskatten i Falu kommun är 33,70 procent 2023.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 818

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

320 289

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

32,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Libra Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Falu kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 825

Kommunens skatteintäkter

54 506

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 384

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 511

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

9,0

12,3

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Falun har landarealen 2 040 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.