Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 309 054 kronor. Kommunalskatten i Falu kommun är 33,70 procent 2022.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 837

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

309 054

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

31,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Libra Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Falu kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 431

Kommunens skatteintäkter

51 326

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 516

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 259

58 058

kr per invånare, 2021

Falun har landarealen 2 040 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.