Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 340 människor (2017). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 340

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

285 117

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

FALU KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

48 645

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 391

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 707

52 057

kr per invånare, 2017