Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 33 246 människor (2019). Landarealen är 1 057 kvadratkilometer.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 246

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 287

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

FALKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

41 690

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 360

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 303

54 233

kr per invånare, 2018