Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 252 invånare.

Andelen företagare i Falköpings kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 50:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 949 kronor. Kommunalskatten i Falköpings kommun är 33,43 procent 2023.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 252

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 949

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,43

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Falköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 175

Kommunens skatteintäkter

47 874

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 134

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 742

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Falköping har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e största i landet.