Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 017 invånare.

Andelen företagare i Falkenbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nionde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 298 363 kronor. Kommunalskatten i Falkenbergs kommun är 32,50 procent 2023.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 017

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

298 363

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Anställda i kommunen

Falkenbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 175

Kommunens skatteintäkter

47 053

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 271

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 710

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Falkenberg har landarealen 1 108 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.