Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 017 invånare.

Andelen företagare i Falkenbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 298 363 kronor. Kommunalskatten i Falkenbergs kommun är 32,50 procent 2023.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 017

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

298 363

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Anställda i kommunen

Falkenbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 175

Kommunens skatteintäkter

44 265

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 524

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 750

58 058

kr per invånare, 2021

Falkenberg har landarealen 1 108 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.