Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 391

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 564

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

76,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Största offentliga arbetsgivare

FAGERSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 017

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 238

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 952

55 841

kr per invånare, 2019