Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 464 människor (2018). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 464

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 792

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,99

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Största offentliga arbetsgivare

FAGERSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 511

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 024

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 661

54 233

kr per invånare, 2018