Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 267 invånare.

Kommunen har den elfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 907 kronor. Kommunalskatten i Fagersta kommun är 32,99 procent 2021.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 267

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 907

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,99

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 225

Anställda i kommunen

Fagersta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 119

Kommunens skatteintäkter

45 880

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 792

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 964

56 219

kr per invånare, 2020

Fagersta har landarealen 269 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.