Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare.

Kommunen har den sjunde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 300 266 kronor. Kommunalskatten i Fagersta kommun är 32,99 procent 2024.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 222

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

300 266

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,99

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

75,8

80,8

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,5

9,2

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

18,6

11,7

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Fagersta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 258

Kommunens skatteintäkter

49 470

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 035

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 009

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Fagersta har landarealen 269 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.