Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 834 invånare.

Andelen företagare i Eksjö kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 291 861 kronor. Kommunalskatten i Eksjö kommun är 34,02 procent 2022.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 834

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

291 861

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,02

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Wikan Personal Höglandet AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Eksjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 275

Kommunens skatteintäkter

48 560

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 778

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 691

58 058

kr per invånare, 2021

Eksjö har landarealen 799 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.