Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 788 invånare.

Andelen företagare i Eksjö kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 285 958 kronor. Kommunalskatten i Eksjö kommun är 34,02 procent 2021.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 788

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

285 958

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,02

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

155

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Wikan Personal Höglandet AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Eksjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 627

Kommunens skatteintäkter

46 000

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 878

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 525

56 219

kr per invånare, 2020

Eksjö har landarealen 799 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.