Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 17 753 människor (2019). Landarealen är 804 kvadratkilometer.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 753

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

277 808

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,02

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Hjältevadshus AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

EKSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

46 494

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 726

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 326

55 798

kr per invånare, 2019