Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare.

Andelen företagare i Eksjö kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 745 kronor. Kommunalskatten i Eksjö kommun är 34,02 procent 2024.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 750

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 745

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,02

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Wikan Personal Höglandet AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Eksjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 685

Kommunens skatteintäkter

51 332

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 985

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 595

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Eksjö har landarealen 799 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.