Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 808 invånare.

Ekerö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sextonde högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 402 700 kronor, vilket var den sjunde högsta i landet. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 31,60 procent 2024.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 808

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

402 700

329 268

Kronor, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

31,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

34,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VR Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Ekerö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 445

Kommunens skatteintäkter

60 223

46 733

kr per invånare, 2022

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 534

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 796

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Ekerö har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.