Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 690 människor (2019). Landarealen är 216 kvadratkilometer.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 690

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

355 617

288 880

Kronor, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

31,33

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

31,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,0

7,0

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

EKERÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

52 919

45 530

kr per invånare, 2018

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 631

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 504

54 233

kr per invånare, 2018