Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare.

Ekerö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tjugonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 387 982 kronor, vilket var den sjätte högsta i landet. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 31,03 procent 2023.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 123

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

387 982

314 116

Kronor, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

31,03

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

34,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,7

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VR Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Ekerö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

60 223

46 733

kr per invånare, 2022

Tionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 534

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 440

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Ekerö har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.