Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 879 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 363 727 kronor, vilket var den sjunde högsta i landet. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 31,33 procent 2021.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 879

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

363 727

296 484

Kronor, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

31,33

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

32,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Arriva Sverige Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ekerö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 408

Kommunens skatteintäkter

56 309

46 731

kr per invånare, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 765

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 407

56 219

kr per invånare, 2020

Ekerö har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.