Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 27 753 människor (2017). Landarealen är 216 kvadratkilometer.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 753

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

344 418

278 954

Kronor, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

31,33

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

31,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,8

7,0

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

7,4

13,3

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

EKERÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

53 426

44 794

kr per invånare, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 301

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 520

52 057

kr per invånare, 2017