Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 550 invånare.

Andelen företagare i Eda kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 231 662 kronor, vilket var den näst lägsta i landet. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2021.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 550

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

231 662

296 484

Kronor, 2019

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,2

28,9

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

66,6

79,3

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Eda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 702

Kommunens skatteintäkter

39 091

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 965

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 381

56 219

kr per invånare, 2020

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.