Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare.

Eda kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den elfte högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 136 kronor. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2024.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 499

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

298 136

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Eda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 744

Kommunens skatteintäkter

41 507

46 733

kr per invånare, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 632

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 759

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.