Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 535 invånare.

Eda kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den elfte högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 888 kronor. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2023.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 535

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 888

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Eda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

41 507

46 733

kr per invånare, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 632

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 534

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.