Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 490 invånare.

Andelen företagare i Eda kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 267 996 kronor. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2022.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 490

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

267 996

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,5

29,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

65,4

78,3

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel företagare

8,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Eda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 702

Kommunens skatteintäkter

41 062

46 732

kr per invånare, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 772

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 983

58 058

kr per invånare, 2021

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.