Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 32 888 människor (2017). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 888

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

373 675

278 954

Kronor, 2017

Högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,19

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

57,0

27,0

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

18,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,1

5,0

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

5,3

13,3

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

DANDERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

67 551

44 794

kr per invånare, 2017

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-15 962

9 067

kr per invånare, 2017

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

52 171

52 057

kr per invånare, 2017