Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det fjärde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 420 000 kronor, vilket var den högsta i landet. Kommunalskatten i Danderyds kommun är 30,43 procent 2022.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 803

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

420 000

304 068

Kronor, 2020

Högsta i Sverige

Skattesats

30,43

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

59,4

29,6

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

20,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

1,5

3,9

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,2

13,9

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Danderyds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 825

Kommunens skatteintäkter

82 168

46 732

kr per invånare, 2021

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−17 088

9 774

kr per invånare, 2021

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

57 270

58 058

kr per invånare, 2021

Danderyd har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.