Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 286 595 kronor. Kommunalskatten i Dals-Eds kommun är 34,69 procent 2024.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 606

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

286 595

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,69

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Foundever Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Dals-Eds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 553

Kommunens skatteintäkter

48 416

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 411

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

84 866

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

10,6

12,3

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Dals-Ed har landarealen 724 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.