Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 650 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 270 320 kronor. Kommunalskatten i Dals-Eds kommun är 34,69 procent 2023.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 650

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

270 320

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sitel Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Dals-Eds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

48 416

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 411

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 960

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,6

12,3

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Dals-Ed har landarealen 724 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.