Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 756 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 86:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 356 kronor, vilket var den 29:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Dals-Eds kommun är 34,69 procent 2022.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 756

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 356

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sitel Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Dals-Eds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

44 729

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 903

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 984

58 058

kr per invånare, 2021

Dals-Ed har landarealen 724 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.