Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 4 806 människor (2018). Landarealen är 730 kvadratkilometer.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 806

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

233 780

287 064

Kronor, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SYKES SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

DALS-EDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

40 222

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 278

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 198

54 233

kr per invånare, 2018