Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 4 763 människor (2017). Landarealen är 730 kvadratkilometer.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 763

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

228 513

278 954

Kronor, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SYKES SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

DALS-EDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

40 077

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 166

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 123

52 057

kr per invånare, 2017