Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 761 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 86:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 243 016 kronor, vilket var den tolfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Dals-Eds kommun är 34,69 procent 2021.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 761

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

243 016

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sykes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Dals-Eds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 524

Kommunens skatteintäkter

42 205

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 535

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 443

56 219

kr per invånare, 2020

Dals-Ed har landarealen 724 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.