Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 813 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 235 872 kronor, vilket var den nionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Dals-Eds kommun är 34,69 procent 2021.

Dals-Ed Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 813

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

235 872

288 880

Kronor, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

5,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Sykes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

DALS-EDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

41 797

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 693

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 853

55 841

kr per invånare, 2019

Dals-Ed har landarealen 724 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.