Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 12 870 människor (2019). Landarealen är 163 kvadratkilometer.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 870

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 606

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Paper Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

BROMÖLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

43 451

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 098

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 061

55 798

kr per invånare, 2019