Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 498 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 304 666 kronor. Kommunalskatten i Bromölla kommun är 33,74 procent 2024.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 498

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

304 666

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,74

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sylvamo Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Bromölla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 052

Kommunens skatteintäkter

50 296

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 087

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 107

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,1

12,3

Procent, 2021

Bromölla har landarealen 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.