Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 91 925 människor (2017). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

91 925

34 897

Antal, 2017

Medelålder

37,5

41,2

År, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

256 844

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DELAVAL INTERNATIONAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

BOTKYRKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 475

Kommunens skatteintäkter

37 755

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 713

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 560

52 057

kr per invånare, 2017