Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 318 invånare.

Andelen företagare i Botkyrka kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 277 083 kronor. Kommunalskatten i Botkyrka kommun är 32,23 procent 2022.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

95 318

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,1

41,6

År, 2021

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

277 083

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,23

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

73,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,7

7,9

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ALFA LAVAL TUMBA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Botkyrka kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 742

Kommunens skatteintäkter

41 913

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 664

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 847

58 058

kr per invånare, 2021

Botkyrka har landarealen 194 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.