Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 383 invånare.

Andelen företagare i Botkyrka kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 586 kronor. Kommunalskatten i Botkyrka kommun är 32,23 procent 2023.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

95 383

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,5

41,7

År, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 586

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,23

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,5

6,7

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ALFA LAVAL TUMBA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Botkyrka kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 775

Kommunens skatteintäkter

44 393

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 218

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 099

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Botkyrka har landarealen 194 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.