Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 93 106 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

93 106

35 277

Antal, 2018

Medelålder

37,6

41,2

År, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 000

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DELAVAL INTERNATIONAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

BOTKYRKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 475

Kommunens skatteintäkter

38 376

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 078

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 152

54 233

kr per invånare, 2018