Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare.

Andelen företagare i Botkyrka kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 271 865 kronor. Kommunalskatten i Botkyrka kommun är 32,23 procent 2021.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 847

35 791

Antal, 2020

Medelålder

37,9

41,4

År, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

271 865

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,23

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

74,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ALFA LAVAL TUMBA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Botkyrka kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 742

Kommunens skatteintäkter

39 392

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 388

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 918

56 219

kr per invånare, 2020

Botkyrka har landarealen 194 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.