Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 93 106 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

93 106

35 277

Antal, 2018

Medelålder

37,6

41,2

År, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 844

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,23

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DELAVAL INTERNATIONAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

BOTKYRKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 475

Kommunens skatteintäkter

38 376

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 078

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 154

54 235

kr per invånare, 2018