Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 94 606 människor (2019). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Botkyrka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 606

35 612

Antal, 2019

Medelålder

37,6

41,2

År, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

266 677

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,23

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ALFA LAVAL TUMBA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

BOTKYRKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 525

Kommunens skatteintäkter

38 376

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 078

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 152

54 233

kr per invånare, 2018