Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 178 invånare.

Kommunen har den elfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 238 kronor. Kommunalskatten i Borlänge kommun är 34,05 procent 2023.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 178

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 238

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 775

Anställda i kommunen

Borlänge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 625

Kommunens skatteintäkter

50 359

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 680

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 496

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Borlänge har landarealen 584 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.