Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 51 964 människor (2017). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

51 964

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

269 478

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

BORLÄNGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 225

Kommunens skatteintäkter

45 223

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 707

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 970

52 057

kr per invånare, 2017