Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 254 invånare.

Kommunen har den tjugonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 289 359 kronor. Kommunalskatten i Borlänge kommun är 34,05 procent 2022.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 254

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

289 359

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

243

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Borlänge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 611

Kommunens skatteintäkter

47 990

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 457

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 953

58 058

kr per invånare, 2021

Borlänge har landarealen 584 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.