Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare.

Kommunen har den tolfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 148 kronor. Kommunalskatten i Borlänge kommun är 34,05 procent 2021.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 394

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 148

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Borlänge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 611

Kommunens skatteintäkter

45 629

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 884

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 944

56 219

kr per invånare, 2020

Borlänge har landarealen 584 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.