Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 113 179 människor (2019). Landarealen är 915 kvadratkilometer.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 179

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 755

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

BORÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 11 725

Kommunens skatteintäkter

44 115

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 378

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 469

54 233

kr per invånare, 2018