Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 091 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 296 687 kronor. Kommunalskatten i Borås stad är 32,79 procent 2022.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

114 091

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

296 687

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,79

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Borås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 082

Kommunens skatteintäkter

48 126

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 006

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 394

58 058

kr per invånare, 2021

Borås har landarealen 910 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.