Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 112 178 människor (2018). Landarealen är 915 kvadratkilometer.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

112 178

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 653

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,79

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

H & M HENNES & MAURITZ GBC AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

BORÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 375

Kommunens skatteintäkter

43 272

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 276

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 170

52 057

kr per invånare, 2017