Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 112 178 människor (2018). Landarealen är 915 kvadratkilometer.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

112 178

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 653

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,79

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

H & M HENNES & MAURITZ GBC AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

BORÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 375

Kommunens skatteintäkter

44 115

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 378

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 469

54 233

kr per invånare, 2018