Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 968 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 302 182 kronor. Kommunalskatten i Bjuvs kommun är 32,17 procent 2024.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 968

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

302 182

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,17

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

12,5

30,3

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

77,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Logent AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Bjuvs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 814

Kommunens skatteintäkter

42 495

46 733

kr per invånare, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 639

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 076

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Bjuv har landarealen 115 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.