Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 715 människor (2019). Landarealen är 116 kvadratkilometer.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 715

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

255 455

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,9

28,2

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Saint-Gobain Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BJUVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

39 381

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 108

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 152

55 841

kr per invånare, 2019