Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 263 582 kronor. Kommunalskatten i Bjuvs kommun är 32,17 procent 2021.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 697

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

263 582

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,17

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,3

28,9

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Saint-Gobain Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Bjuvs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 133

Kommunens skatteintäkter

38 786

46 731

kr per invånare, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 266

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 467

56 219

kr per invånare, 2020

Bjuv har landarealen 115 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.