Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 451 människor (2017). Landarealen är 1 316 kvadratkilometer.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 451

34 897

Antal, 2017

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

233 256

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 15

Största offentliga arbetsgivare

BJURHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

41 212

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 585

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

67 235

52 057

kr per invånare, 2017