Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 372 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 41:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 261 122 kronor, vilket var den elfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Bjurholms kommun är 34,50 procent 2023.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 372

36 281

Antal, 2022

Lägsta i Sverige

Medelålder

45,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

261 122

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Bjurholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

47 998

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 118

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 496

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Bjurholm har landarealen 1 307 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt.