Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 450 människor (2018). Landarealen är 1 316 kvadratkilometer.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 450

35 277

Antal, 2018

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

233 256

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 15

Största offentliga arbetsgivare

BJURHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

42 349

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 071

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

73 127

54 233

kr per invånare, 2018

Sjunde högsta i Sverige