Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 243 815 kronor, vilket var den trettonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bjurholms kommun är 34,50 procent 2021.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 387

35 791

Antal, 2020

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

243 815

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Bjurholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 240

Kommunens skatteintäkter

43 096

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 837

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

75 927

56 219

kr per invånare, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Bjurholm har landarealen 1 307 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a största i landet.

För måttet förvärvsfrekvens är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.